Kayseri

Kayseri eski bir şehirdir ve Roma zamanında adı “Sezariye”ydi. Maalesef şehrin tutuculuğundan dolayı yansıtılamayan güçlü bir Hıristiyan tarihi vardır. Yine de küçük ama büyüyen bir toplululuk bulunmaktadır.

Hikayeler

Could This Be Your Photo 225 X 155

Bu sizin fotoğrafınız olabilir mi?

Herhangi bir hikaye eklenmemiş

Bu ille ilgili herhangi bir hikaye yayımlanmamış. Neden siz bu il'de bir hikayenin yazarı veya parçası olmayasınız?