Adıyaman

Adıyaman’ın gururu Türkiye’nin en ünlü anıtlarından biri olan Nemrut Dağı’dır. Burada fakirlik ve düşük okuma yazma düzeyi etkindir. Burada bir avuç dolusu imanlı iki küçük ev kilisesinde toplanmaktadır. İsa Adıyaman’lılar için öldü.

Hikayeler

Could This Be Your Photo 225 X 155

Bu sizin fotoğrafınız olabilir mi?

Herhangi bir hikaye eklenmemiş

Bu ille ilgili herhangi bir hikaye yayımlanmamış. Neden siz bu il'de bir hikayenin yazarı veya parçası olmayasınız?